Hembygdsgården

Kultur och sevärdheter

Kultur och sevärdheter

Vi tror att många människor är ganska okunniga om de många kulturminnen som faktiskt finns i Järbo. De kanske inte visar upp sig så spektakulärt och tydligt utan man måste som besökare anstränga sig lite för att hitta dem. Här försöker vi ge er lite guidning till olika platser som kan vara värda ett besök.

Listan är inte någon rangordning, den är snarare beroende av vad som har hunnit med att dokumenteras. Här ger vi några exempel på platser som ni kan utforska vidare.

Jädraån och dess tillflöde Lillån, från Kungsberg-Botjärn och de djupa skogarna norröver, var viktiga förutsättningar för att skapa småindustrier som bidrog till att utveckla bygden. Det var kvarnar, hyttor, smedjor, sågar och senare elkraftverk som byggdes upp med mänsklig arbetskraft och stora mödor, ofta med entreprenörer och föregångare som drevs av visioner och stora ambitioner.

Smidammen

Smidammen

I Lillån i Botjärn byggdes en damm som gav kraft till en smedja som byggdes upp av Fredrik Hedström från Svartnäs.

Resterna av själva dammen syns tydligt alldeles intill den lilla badpölen som ligger intill ån, men av byggnaderna finns inget synligt kvar.

Mera om Smidammen (ej klar)

Hitta till platsen

Stugdammen

Längre ned i Lillån byggdes 1917 en damm med ett kraftverk. Dammen rasade under viss dramatik en sen vårkväll 2003.

Stugdammen

Det ligger fortfarande mycket bråte kvar i strömfåran. De branta stränderna gör att det inte är så lätt att ta sig till platsen.

Läs mera ... (ej klar)

Hitta till platsen

Tjärfabriken

Stugdammen

Under en kort men intensiv period från 1930-talet drevs en fabrik där man utvann trätjära ur skogsråvaran. Den låg även med nutida mått "långt in i skogen". När verksamheten las ner 1946 så stod anläggningen kvar och förföll. I dag är den en ruin. Det finns intressant dokumentation i en tidningsartikel från 1986.

Ett misshandlat tidningsklipp från 1986

Bildgalleri från 2012 (ej klar)

Hitta till platsen

Järbo Hytta

Järbo hytta Det är kanske inte så förvånande om många inte vet var Järbo Hytta låg. Den lades ned 1874 och dess grundstenar flyttades och användes till att bygga upp Järbo kvarn. 1965 grävdes ruinen ut och stenmuren återuppfördes. Senare försågs den med ett tak.

Nu är området helt igenvuxet och det är svårt att ta sig fram till ruinen även om man vet var den är. Området är klassat som fornminne.

Mer om Järbo Hytta finns finns att läsa i våra klippböcker.

Järbo Hytta i klippböckerna

Hitta till platsen