Järbo Hembygdsförening

Hembygdsföreningens historia

Hembygdsrörelsen växte fram efter den "väckelse" som Skansens skapare Artur Hazelius gav upphov till i slutet av 1800-talet. I Järbo var det konstnären Erik (Ecke) Hedberg som samlade intresserade och startade en hembygdsförening. Det skedde vid ett möte den 13 mars 1927.

Ecke Hedberg Den första styrelsen bestod av Erik Hedberg, Anders Andersson (Överbyn), Karl Erik Lindfors, Katarina Eriksson, Elisabet Hansson (Djupdal), Johan Jansson (Kungsberg) och Emil Florell (Finnäs).

De första åren arbetade man för att samla in pengar till inköp av en tomt och byggnader. Det resulterade i den tomt där hembygdsgården nu är och först en musikpaviljong. Efter stora ansträngningar kunde man sedan förvärva Masmästargården och flytta huset från Djupdal. Gården invigdes 9 augusti 1936 på sin nya plats av landshövdingen.

En del av finsieringen av köpet av Masmästargården utgjordes av inkomsterna från ett lotteri där vinsterna var tre konstverk skänkta av Ecke Hedberg. Vidare tecknade sig en hel del personer för ett livstids medlemskap à 50 kr. Det var grundplåten men viktigast var nog att Albert Eriksson sålde sin gård till ett lågt pris så att insamlade pengar även räckte till flyttningen.

Hembygdsföreningen har en unik samling av textilier. Grunden till den lades av en gåva från Lisa Hedberg, Tallbo. För att skydda den har man byggt ett tempererat arkiv under början av 1990-talet.

Bland föreningens övriga samlingar märks Erik Alneheds släktforskning och Johan Dahls tidningsklipp och foton. Joel Järbings foton och dokument finns även där.

Redan 1945 startade föreningen ett folkdanslag som blev en egen sektion inom föreningen.

Hembygdsföreningen har under åren haft en mängd olika projekt och aktiviteter. Kring 1990 hade man en kolmila. Man har ordnat kurser i knuttimring och gärdesgårdsbindning och haft olika utställningar. Julmarknad och midsommarfirande har varit traditionella programpunkter.

Boken Järbo i Gästrikebygd gavs ut 1982 och upplagan blev direkt slutsåld men ett nytryck har gjorts. Föreningen har även sålt Joel Järbings skrifter Ord och uttryck från utrikes Järbo och Axplock ur domböcker och gårdsarkiv.

Häftet om gårdsnamnen har nu digitaliserats och finns här på vår webbplats.

Gårdsnamn, starsida

Böcker och häften

Den "ulitmata" boken för varje Järbobo hemma och i förskingringen finns att köpa genom Hembygdsföreningen.

Boken är framtagen av en redaktionskommitté sammansatt av Gösta Bergström, Joel Järbing och Ewert Tägtström. Flera andra personer har också bidragit. Här nämns Johan Wiger, Anders Jerner och K. E. Lindfors samt ytterligare några andra.

Pris: 250 kr (inbunden). Porto tillkommer om den ska skickas.

Ord och uttryck
Axplock
Gårdsnamn
Fäbodar

Dessa böcker och häften finns i begränsad upplaga att köpa hos Hembygdsföreningen. Kontakta sekreteraren.

Gå till kontaktsidan

Annat tryck och publicerat

Det finns mycket intressant att titta på i omgivningarna som påminner oss om verksamhet som fanns i bygden för inte så länge sedan. Vi har dokumenterat en del av detta och fortsätter i mån av tid och ork.

Om du har något att dela med dig av i form av foton, berättelser eller annat så är du välkommen att höra av dig, t.ex. via e-post till styrelsen.

Föreningen Sandvikens Vänner har dokumenterat två studieresor som vi har fått tillstånd att lägga in på Hembygdsföreningens webbplats. Därutöver har vi nosat upp en akademisk uppsats om den finländska invandringen i Botjärn. En av författarna är Kjell Nordqvist.

Historia m.m. ...

Historia och gamla urklipp ... 

Historia, berättelser och skrönor samlades 1993/94 på uppdrag av områdesstyrelsen.

Finländska minnen ...

Finländska minnen i Järbo socken 

Finländska minnen. Utdrag ur historiska dokument av Johan Wiger.

Vykort

Vykort Holms förlag 1963 Två vykort från "O. Estmans Eftr. Åke Holm" 1963. Åkes hustru Siv i folkdräkt.

Schablonmålnigen

schablonmålning

I storstugan i Masmästargården är väggarna målade med så kallad schablonteknik på papp som är uppspänd på väggarna. Det är alltså inte en tryckt tapet utan möstret åstadkoms genom att man målar mönsterdelarna med olika kulörer med hjälp av en utskuren mall. Mallen flyttas stegvis och på så sätt åstadkommer man upprepningen. Mönstret används som bakgrund till dessa sidor.

Sidan uppdaterad 2022-06-01

SPONSORER och bidrag 2022-23