Järbo Hembygdsförening

Bildgalleri lador

På denna sida har vi samlat bilder av "lador". Ja, det kanske är ett passande allmänt namn på en typ av byggnader som ofta står ute på åkrar, ängar och i skogen. Deras användning har varit att förvara hö och kanske ibland redskap. Det kan slinka med en eller annan ladugård, en vedbod eller ett uthus bland bilderna.

Numera har de egentligen förlorat sin roll när fodret i stället samlas i de så kallade "koäggen" eller ensilagebalarna som kan travas upp utan att behöva tak över sig. Tyvärr händer det att de gamla ladorna förfaller då ingen underhåller dem längre.

Ladorna är en typisk del av jordbrukslandskapet, därför vill vi dokumentera dem medan de ännu finns kvar. Och ibland är förfallet nästan vackert. Bilderna ligger inte i någon ordning.

Objekten är dokumenterade på en karta, länk se nedan. Hittills har 187 objekt registerats och 218 bilder är publicerade. Fler bilder finns att gå igenom.

Sida 1 med lador (objekt 1-36)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-)

Specialsida 1

Länk till karta 

Arbetarbladet hade 2021-02-07 en en mycket bra artikel om ängslador i Torsåker.

Torsåkers ängslador lägger sig ...(låst) 

Artikel i Arbetarbladet

lador 1. Foto 2020, (objekt 1)

lador 2. Foto 2019, (objekt 2)

lador 3. Foto 2012, finns inte kvar, (objekt 3, se även bild 58)

lador 4. Foto 2020, (objekt 4, bortom 60 och 88?)

lador 5. Foto 2010, (objekt 5)

lador 6. Foto 2010, (objekt 6)

lador 7. Foto 2016, (objekt 7), Lasven, "Las Vegas"

lador 8. Foto 2011, (objekt 8)

lador 9. Foto 2015, (objekt 9)

lador 10. Foto 2011, (objekt 10)

lador 11. Foto 2011, (objekt 11)

lador 12. Foto 2020, (objekt 12)

lador 13. Foto 2020, (objekt 13)

lador 14. Foto 2020, (objekt 13)

lador 15. Foto 2020, (objekt 13)

lador 16. Foto 2020, (objekt 14)

lador 17. Foto 2020, (objekt 15)

lador 18. Foto 2020, (objekt 16)

lador 19. Foto 2020, (objekt 17)

lador 20. Foto 2010, (objekt 18)

lador 21. Foto 2020, (objekt 19 )

lador 22. Foto 2010, (objekt 20)

lador 23. Foto 2020, (objekt 21)

lador 24. Foto 2020, (objekt 10)

lador 25. Foto 2020, (objekt 22)

lador 26. Foto 2020, (objekt 23)

lador 27. Foto 2020, (objekt 24)

lador 28. Foto 2020, (objekt 25)

lador 29. Foto 2020, (objekt 26)

lador 30. Foto 2020, (objekt 27)

lador 31. Foto 2020, (objekt 28), Anders Olsson

lador 32. Foto 2018, (objekt 29 till höger, 30 till vänster)

lador 33. Foto 2019, (objekt 31)

lador 34. Foto 2018, (objekt 32)

lador 35. Uppmärkt för flyttning, (objekt 32). Foto 2020, Anders Olsson

lador 36. Borttransporterad, (objekt 32), foto 2020

lador 37. Foto 1986, Hans Erik Hansson, (flera objekt)

lador 38. Foto 2012, Hans Erik Hansson, (objekt ej lokaliserat)

lador 39. Foto 2012, Hans Erik Hansson, (objekt 87?)

lador 40. Foto 2012, Hans Erik Hansson, (objekt 62, 63)

lador 41. Foto 2012, Hans Erik Hansson, (objekt 33)

lador 42. Foto 2010, Hans Erik Hansson, (objekt 104, osäkert)

lador 43. Foto 2014, Hans Erik Hansson, (objekt 33)

lador 44. Foto 2020, (objekt 34)

lador 45. Foto 2020, (objekt 35)

lador 46. Foto 2020, (objekt 36)

lador 47. Foto 2020, (objekt 36)

lador 48. Foto 2020, (objekt 36)

Sida 1 med lador (objekt 1-36)
Sida 2 med lador (objekt 37-80)
Sida 3 med lador (objekt 81-127)
Sida 4 med lador (objekt 128-165)
Sida 5 med lador (objekt 166-)

Specialsida 1

Länk till karta 

Sidan uppdaterad 2024-03-21