Järbo Hembygdsförening

klipp/txt/folkets-hus.php

Hyttbron

Vägförbindelsen mot nordöst mot Kalltjärn och vidare mot Ockelbo gick under flera hundra år via Hyttbron över Jädraån. Det finns dokumenterat på de gamla kartorna. När den moderna landsvägsbron byggts 1922 förlorade Hyttbron huvudrollen, men var i alla fall viktig som lokal väg.

Men underhållet blev eftersatt. Det är oklart vad som gjordes fram till 1968, men då togs i alla fall ett beslut i Järbo kommun om upprustning. Det föregicks av en chockerande annons som tolkades som att det var dags för rivning och det blev upprörda känslor och artiklar i tidningarna.

Hot om brorivning vållar debatt (1968-02-13) 

Efter beslutet tycks det dock ha fattats pengar och därefter slogs Järbo ihop med Sandviken och inget hände. 1971 tycks Järboborna ha tröttnat på att vänta och vänder sig till pressen.

Hyttbron 1971 Här står Valentin Hedberg, som bodde närmast bron på Hyttsidan, intill den "utdömda" bron 1971. Det skulle dröja ytterligare sex år innan ombyggnaden var klar.

Cirka trettio år senare - 2006 - var det dags att återigen byta ut bron och Järboborna tog itu med saken. Hur det gick den gången är väl mera bekant för många, men historien är rätt komplicerad. Mer kan läsas på www.jarboportalen.se.

Bron i fara (1971-03-04) 

Någon gång under 1976 togs tydligen beslut om upprustningen och på senhösten kom arbetena igång.

Bron över Jädraån har snart tjänat ut (1976-03-26) 

Bron över Jädraån nyttig för många (1976-12-14) 

Hyttbron kan snart användas (1976) 

Så lovade rubrikerna, men snart kunde man i stället läsa om "skandal" när arbetet upphörde under några månader. Det var problem med materialleveranser och annat som fördröjde. Men till sist var den efterlängtade förbindelsen klar.

Vart tog de vägen - brobyggarna (1977-01-18) 

Skandal tycker man i Järbo (1977-03-08) 

Ny bro på plats (1977-04-28)

Hyttbron 2008-2015 på jarboportalen.se 

HyttbronHär är lite bakgrundsmaterial om Hyttbron.

Den här bilden är tagen i samband med bygget av landsvägsbron som var klar 1923. Då fanns uppenbarligen en stenkista i mittfåran också. Den måste ha tagits bort i en senare renovering eftersom den bro som behövde renoveras i slutet av 1960-talet ser helt annorlunda ut.

HyttbronNär den här bilden är tagen är inte känt. Den bro som fanns 1971 är av en helt annan konstruktion så någon ombyggnad bör ha skett mellan 1923 och 1960-tal. Av andra foton att döma så skedde ingen ombyggnad de närmaste 20 åren efter 1923 i alla fall. Forskning om detta pågår.

Det verkar som om fotot är taget från Järbosidan mot Hyttan. Vissa tecken tyder på att bilden tidigast är från slutet av 1940-talet.

Brons skick är bedrövligt.

Hyttbron

Inte heller denna bild är säkert daterad. Den är tagen från Hyttan mot Ångsågen som låg på Järbosidan. Enligt uppgift är negativet en glasplåt så bilden kan vara tagen redan i början av 1900-talet.

Uppdaterad 2017-06-12