Järbo Hembygdsförening

Kvarn och såg i Botjärn

När man passerar "Machebron" som går över Lillån ser man två röda byggnader inbäddade i växtligheten. Det är kvarnen och sågen som har rötter långt tillbaka i tiden men som numera är nedlagda.

Enligt Kjell Nordqvist hade Kungsberg och Botjärn först en såg vid Sågvreten uppe vid AK-vägen, den är omnämnd vid tinget första gången år 1699, Sedan hade dom en såg vid Kungsfors mellan ca 1750 och 1830, som brukspatron Petre köpte när han skulle anlägga Kungsfors bruk. Därefter bygdes sågen på nuvarande plats.

Sågramen är tillverkad i Lingbo år 1889. Den har sju blad. Tidigare var det en enbladig ram, stockarna drogs tillbaka och flyttades i sidled för varje planka.

Byggnaderna är någorlunda väl bevarade genom att taken hållit tätt. Maskinerna i sågen ser ut att bara vara att sätta igång. Jo, de är förstås lite rostiga. I kvarnen är det svårt (för en amatör) att bedöma om de är möjliga att ta i bruk.

Från början drevs maskinerna av vattenkraften, men senare har elmotorer ersatt vattnet som drivkraft.

Klingsågen som står där sägs inte ha varit i drift; den blev bara inlyft i huset.

Här fattas uppgifter om när verksamheterna upphörde, men om du vet så kanske du hör av dig till red@jarbohembygd.se.

Sidan uppdaterad 2019-08-18

Kvarn och såg i Botjärn Byggnaderna vid Lillån

Kvarn och såg i Botjärn Dammen syns nästan inte för all växtlighet

Kvarn och såg i Botjärn Inne i såghuset

Kvarn och såg i Botjärn Ramsågen

Kvarn och såg i Botjärn Ramsågens utmatningssida

Kvarn och såg i Botjärn Stativet för ramsågen

Kvarn och såg i Botjärn Drivanordningen för ramen

Kvarn och såg i Botjärn Elmotorn som drev sågen

Kvarn och såg i Botjärn Stativet för ramsågen

Kvarn och såg i Botjärn Den nyare cirkelsågen

Kvarn och såg i Botjärn Manöveranordningen, men ingen klinga

Kvarn och såg i Botjärn Manöveranordningen

Kvarn och såg i Botjärn I ett hörn står ett slags hyvel

Kvarn och såg i Botjärn Tillverkad av Lingbo Mek. Verkstad

Kvarn och såg i Botjärn Kvarnhuset, foto 2019

Kvarn och såg i Botjärn Här matas säden ner till stenarna

Kvarn och såg i Botjärn Drivningen för kvarnstenarna

Kvarn och såg i Botjärn Mjölsikt

Kvarn och såg i Botjärn Hylsmataren Pojken