Järbo Hembygdsförening

Klippböckerna - startsida

Det finns en skatt på Järbo Hembygdsgård! I arkivet finns flera hyllmeter av pärmar fyllda med urklipp från dagstidningarna om händelser i Järbo. Då skrev tidningarna om allt - varje föreningsmöte, liten eller stor olycka, eldsvåda, fotbollsmatch, idrottsevenemang eller diskussion i komunfullmäktige refererades och fick sin notis i de lokala tidningarna. Det var tiden före FaceBook, när nyheterna skrevs på skrivmaskin eller färdades med telefon för att tryckas på papper och sedan delas ut i brevlådorna nästa morgon.

klippbok Det fanns intresserade människor som klippte ur allt med lokal anknytning och klistrade in i klippböcker eller på kartong och satte in i pärmar som sedan sparades och så småningom hamnade hos Hembygdsföreningen och i även Järbo biblioteks arkiv.

Jag stötte på dem i den stora studiecirkeln "Järbo som vi minns det" där dessa blev genomgångna och kommenterade. De riktiga Järboborna minns naturligtvis allt detta. Men tiden går och händelserna blir alltmer avlägsna. Det finns anledning att göra dem mer tillgängliga för alla kategorier.

När man så här i efterhand bläddrar igenom detta omfattande material är det nästan så att man får kontakt med människor som levde och var verksamma då för upp till 60 år sedan. En del var unga på den tiden och gick i skola eller arbetade i samhället. En del har flyttat till andra orter nära eller långt bort och en del har kommit tillbaka. Andra är nyinflyttade och kanske vill ha en inblick i historien.

Bygdehistoria

Jag har som inflyttad blivit fascinerad av denna dokumentation som skulle kunna användas att skriva en bygdehistoria av. Men det skulle kräva mycket, mycket mera arbete. På dessa webbsidor visas ett litet urval från några årtionden. Det är styrt bland annat av en inriktning att få med milstolpar i historien, sådant som berört många människor eller satt andra spår i utvecklingen. Notiserna kanske kan ge årtal och händelser att "hänga upp" egna minnen på.

Signaturen Dahws Ursprungligen tänkte jag att i huvudsak ta med notiser ur Arbetarbladet och framför allt då av skribenten John Dahl, själv boende i Järbo. Han presenteras på en egen sida. Men allteftersom jag grävt i materialet har jag funnit mycket annat intressant. Därför har ämnesområdet - och ambitionen - utvidgats.

Det finns många saker som skulle vara värda att fördjupa sig i, till exempel alla turer kring Kungsberget och utbyggnaden till den stora skidanläggning det är i dag, idrottsprofiler, kända personer, föreningar och deras verksamhet och inte minst kulturlivet. Jag har inte mäktat med att bearbeta allt som man kan läsa om. Bara en liten del av lokalproducerade teater, revyer har kunnat tas med. Men arkivet är ju tillgängligt för andra att fortsätta.

Källmaterialet

Klippböckerna omfattar tiden från 1950-tal och en bit in på 1990-talet. I huvudsak är det Arbetarbladet och Gefle Dagblad, men också Sandvikens Tidning. Senare har diverse klipp från andra källor tillkommit. Här finns Gästriklands Tidning och Kuxabladet representerade. Allra senast är det "digitala klipp". En del har tagits med - de blir ju historia så småningom också!

Det skriftliga källmaterialet har i en del fall kompletterats med muntliga källor. Jag har fått berättelser från folk "som var med". I en del fall är de nämnda vid namn.

Tekniken

Ett urval av källmaterialets tusentals sidor har skannats in och sparats som jpg- eller pdf-filer. Av detta har jag sammanställt ett antal sidor inom skilda ämnesområden där jag försökt göra "berättelser" och foga ihop de gamla artiklarna, som finns länkade för dem som vill läsa själva.

Det finns funderingar på att allt skannat material skulle göras tillgängligt, men det fordrar mer arbete.

Sidorna byggs upp successivt och bearbetat material kommer att tillkomma efterhand. Alla artiklar/sidor dateras med publicerings- och uppdateringsdatum. Det kommer att ta lång tid innan allt är "färdigt" - om det nu blir det.

Tekniken för webben är att texten för varje sida finns i textformat som infogas i en enhetlig mallsida i php-format och med stöd av CSS från W3Scools.

Slutligen har sidorna anpassats för visning även på små skärmar ("smartphones"), vilket för många är det vanliga sättet att använda internet. Bilder och pdf-filer blir dock mer njutbara på större skärmar.

Eventuella fel kan komma från att det finns fel i det ursprungliga materialet eller att redaktören för dessa sidor har skrivit av fel eller missuppfattat något. Rättelser kan sändas in till e-postadressen red@jarbohembygd.se.

Järbo Hembygdsförening har fått tillstånd av utgivarna att publicera materialet, men det är inte tillåtet att vidarepublicera det!

Arbetarbladet Gefle Dagblad Gästriklands Tidning KUXABLADET

Webbansvarig: Olle Thåström

Texten uppdaterad 2017-08-12