Järbo Hembygdsförening

Järbo hytta

Järnhanteringen i Gästrikland har gamla anor enligt boken Järbo i Gästrikebygd. Vid Jädraån låg två hammare och vid ån/bäcken från Hålldammen låg en hytta som lades ned 1874 när den inte längre var lönsam. Tillverkningen kunde inte konkurrera med den framväxande industrin. De många byggnaderna förföll och de fint huggna stenarna i grundmurarna blev istället grund i Järbo kvarn.

1965 grävde man ut den gamla ruinen. Det var Kjell Nordqvist, Huldas Olle och Gammelgårds Ivar som byggde upp stenmuren runt om med sten som fördes dit. Det gjordes på uppdrag av Järbo kommun.

Bilden visar kartbilden från 1840-talet med några av dagens konturer inlagda i röd färg. Nu är det bara den återuppförda hyttbyggnaden som syns. Hyttområdet är numera skyddat som fornlämning.

Naturskyddsföreningen ordnade med ett skyddande tak över den restaurerade hyttan. Pengar samlades in från ortsborna. När fastigheten såldes 1978 blev det svårare för allmänheten att få tillträde och det har tyvärr fortsatt att vara så.

2015 ligger hyttruinen djupt inbäddad i den djungellika vegetationen. Dess tak är inte längre så skyddande efter att ett träd rasat över och tidens tand gjort sitt. Det är svårt att ta sig fram till ruinen och många vet inte ens var platsen är.

Efter många år i "Törnrosasömn" verkar det nu bli ändring på det.

Mer om Hyttan i dag

Uppdaterad 2020-09-30