Järbo Hembygdsförening

John Dahl, reporter och fackföreningsman

En man som har skrivit massor av notiser i Arbetarbladet är John Dahl, i 39 år arbetare på Gästriklands Yllefabrik och senare på plastindustrin Vinsotén i samma lokaler. 1927 började han på Yllefabriken efter en del praktik i jordbruk och skogen.

John Dahl

Han blev tidigt facklig företrädare i textilarbetarförbundets avdelning 76 i Järbo, då en stor avdelning. Senare blev det fackklubben i fabriksarbetarförbundet och han valdes in i kommun- och kyrkofullmäktige.

Tidningsverksamheten började 1933 som fritidssyssla som så kallad "kommissionär" eller ombud för Arbetarbladet. Han sålde prenumerationer och började skriva notiser. Det höll han på med även efter pensioneringen, långt in på 1980-talet enligt uppgifter på Sandvikens kommunarkiv, där alla hans bilder och negativ förvaras, cirka 35 000 st.

I tidningen användes signaturen "Dahws" till en början, men på senare tid används mest hela namnet.

Känd Järbobo ... (1977-03-28) 

I artikeln nedan får vi veta mera om bakgrunden och hur han jobbade. Ingen händelse var för liten att bevaka och han var med överallt med sin kamera. Obekväma arbetstider var det normala.

Det är nog i hög grad John Dahls förtjänst att Arbetarbladet fick en så stark lokal täckning som den hade under lång tid, 83 %. Nära nog varje dag fanns en notis från orten.

Det är inte utan att man fundera på hur läget är i dag när det på sin höjd kommer en liten rubrik i veckan. För att inte vara alltför orättvis så är läget så i hela landet.

Slutligen avslöjas här även hur den välkända signaturen "Dahws" kom till.

Dahws jubilerar som lokalreporter (1962-03-17) 

John Dahls 60-årskalas (1972) 

John Dahl var förstås inte med på bild själv så ofta, men vid några jubileumstillfällen dyker han upp.

John Dahl

John Dahl i full tjänsteutövning.

John Dahl

John Dahl med fritidssyssla.

 

Uppdaterad 2020-09-30