Järbo Hembygdsförening

Tallbo och Ecke Hedberg

Tallbo i Kungsfors är en tidigare smedbostad som bygges om för att 1901 bli hem för konstnären Erik (Ecke) Hedberg som då återvände efter utlandsstudier. Där bodde han till sin död och därefter tog dottern Stina Heinrici över det och bevarade det precis som Ecke Hedberg lämnade det. Hon sålde det till Sandvikens kommun 1981 och från den tiden hittar vi många tidningsklipp. Diskussionens vågor gick tidvis höga.

Tallbo

Från början verkar det har varit oklart om vad som skulle bli av gården. Kommunen var tveksam till att utnyttja sin förköpsrätt och man funderade på hur förvaltningen skulle gå till.

För att rusta upp huset beräknade man att det skulle behövas 600 000 till 700 000 kronor. Men det tog tid att komma till skott. Till att börja med anslog man 90 000 för projektering.

Slutligen blev det en stiftelse som skulle svara för förvaltningen. En förening, "Tallbos Vänner", bildades som skulle arrangera utställningar m.m.

Redan från början bjöds konstnärer och författare in att vistas på Tallbo för att i dess lugna miljö få inspriation och skaparglädje.

Så pågår det än i dag och under perioden juni-august är det öppet för allmänheten lördagar och söndagar.

Länk till föreningens hemsida med utställningar och program:
Tallbo 

Lite om Ecke Hedberg

Från Wikipedia hämtar vi följande text, något redigerad:
Claes Erik (Ecke) Alexander Hedberg, född 24 maj 1868 på Kungsfors herrgård i Järbo socken, död 15 oktober 1959, var en svensk målare och illustratör.

Tallbo

Efter studier vid Konstakademien i Stockholm och vistelse i utlandet återvände Ecke Hedberg till Gästrikland 1901. Han anses av vissa vara en av det tidiga 1900-talets mer betydande landskapsmålare och deltog tillsammans med mer namnkunniga konstnärer som Prins Eugen, Nils Kreuger, Carl Larsson och Anders Zorn i utställningar både i Sverige och utomlands. Han har kallats för "Gästriklands konstnärlige upptäckare".