Järbo Hembygdsförening

Översvämningar i Jädraån

Jädraån har tidvis drabbats av översvämningar vid vårflod och även under blöta höstmånader. Genom samhället är dalgången djup så det har inte varit någon fara för själva tätorten. Däremot uppströms och nedströms där ån slingrar sig genom ett flackare landskap har höga flöden märkts av lättare. Dammarna och broarna har drabbats när de inte orkat stå emot vattnets krafter.

Kvarnåker Tidningsklippen täcker bara en kortare period så den stora vårfloden 1916 finns bara med som ett minne. Den här bilden visar hur hårdhänt vattnet handskades med dammen och Vikholms mekaniska verkstad vid Kvarnåker.

Träbron vid Norrbro följde med strömmen ner till Hammarbron. Yllefabrikens bro revs med och vattnet tog sig vägen genom nedre våningen i fabriken.

Albin Bergkvist minns 1916 års översvämning 

Exakt 50 år senare - 1966 - är det desto fler notiser från förödelsen som var märkbar på flera ställen. Redan en höstflod 1965 skadade spången som går mellan sågen och några fastigheter på Forsasvägen på östra sidan. På våren 1966 fick bron ytterligare skador.

Några tidningsnotiser från 1966 

Kvarnåker Vid Kvarndammen blev skadorna stora och man hade reparationer ända in på hösten. Även bron fick skador och man planerade för en ombyggnad eller nybyggnad. Men det dröjde många år innan den skulle byggas och då slog floden till igen. Mer om det längre ner.

1966 års vårflod blev dramatisk. Den gamla yllefabriksbron som även var en damm sprängdes av vattenmassorna. Som tur var hade en ny bro färdigställts några år tidigare. Isflak och bråte som revs med och hotade sågdammen lägre ner.

Artiklar om Yllefabriken och bron 

En helt annan historia har ni här, den om Yllefabriksbron och bryggarbilen.

1977 blev det nya översvämningar men de verkar mest ha drabbat Ytterbyn, Jäderfors och Sandviken och riks-80 vid Östanå. Det blev stora skador på en del jordbruksmark.

Översvämningen 1977 i Sandvikens Tidning 

Sensommaren 1985 var det ihållande regn som orsakade översvämningarna.

Värre än vårfloden 

Kvarnåker Det flacka området just söder om Ytterbyn har haft många översvämningar. Våren 1986 kunde man se ungdomar paddla kanoter över åkrarna långt utanför de vanliga stränderna. Hans-Erik Hansson fotograferade då.

Kvarnåker 1993 skulle den nya dammen och bron vid Kvarnåker påbörjas och man hade lagt upp en grusvall i ån för att skydda bygget. Men flödet i Jädraån var extremt och vallen höll inte trots ansträngningar att köra dit mer fyllning.

Onsdag 1 september bröt vattnet igenom. Det var tydligen ganska så dramatiskt där ett tag. Hur mycket skador det blev framgår inte av det här klippet.

En hopplös kamp mot Jädraån 

Det finns också en sida om broar och kraftverk i Jädraån.

Broar och kraftverk

Sen är det ett stort glapp i klippböckerna, men jag hoppas hitta lite mer material.